ෆේස්බුක් සමාගම වෙතින් පිළිගැනීමට ලක් වූ පළමු ශ්‍රී ලාංකික වෙළෙඳ ප්‍රචාරණ ආයතනය; සෙවන් මීඩියා ගෘප් (Seven Media Group)ශ්‍රී ලාංකේය වෙළෙඳ ප්‍රචාරණ ආයතනයක් වන සෙවන් මීඩියා ගෘප් (Seven Media Group), පසුගිය දින සිංගප්පූරුවේදී පැවති “2019 ෆේස්බුක් ආසියා පැසිපික් හවුල්කාර සමුළුවේදී” (Facebook Asia Pacific Partner Summit 2019) ෆේස්බුක් සමාගම වෙතින් පිළිගැනීමට ලක් විය. මෙම පිළිගැනීම ඔවුන්ට හිමි වූයේ වෙළෙඳ ප්‍රචාරණ ආයතනයක් ලෙස සෙවන් මීඩියා ගෘප් විසින් සිදුකළ සමාජ මෙහෙවර අගයමින්ය.

මෙම අවස්ථාව  පිළිබඳව සෙවන් මීඩියා ගෘප් හි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි සුබෝධ පිළිමතලව්වේ මහතා මෙසේ අදහස් දැක්වීය, “ෆේස්බුක් සමාගම මෙසේ අපව පිළිගැනීමට ලක් කිරීම අපිට ලොකු පුදුමයක් සමග ලොකු සතුටක් එක් කරන මොහොතක් වුණා. ඒ වගේම ඊටත් වඩා සතුට තමයි ෆේස්බුක් හි ආසියා පැසිපික් ඩිවලොපර්ස්ලාට සහ පාට්නර්ස්ලාට මෙමගින් දැන ගන්න ලැබුණා ශ්‍රී ලංකාව තුළිනුත් හොඳ  වැඩ දකින්න පුළුවන් කියලා”.

Share